close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • Komunikat o zmianie kompetencji terytorialnej w sprawach wizowych

  Począwszy od dnia 1 kwietnia 2018 r. obywatele Senegalu, Gambii, Gwinei Bissau oraz Zielonego Przylądka składają wnioski wizowe w Ambasadzie RP w Dakarze.

   

   

  Ze względu na ograniczone możliwości naszych linii telefonicznych, nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie telefony. Uprzejmie prosimy Państwa o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: rabat.konsulat@msz.gov.pl. Na wszystkie pytania odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

   

  Dziękujemy za Państwa cierpliwość i zrozumienie.

   

   

   

   

   

  UWAGA: począwszy od 1-ego LUTEGO 2011

  Na spotkanie w sprawie żłożenia dokumentów wizowych należy umawiać się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem INTERNETU

   

  Ambasada RP w Rabacie uprzejmie informuje, że począwszy od 1-ego lutego 2011 roku  na spotkanie w sprawie złożenia wniosku o wizę Schengen lub wizę krajową należy umawiać się wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

  NALEŻY WYBRAĆ :

  WIZA SCHENGEN w przypadku POBYTU ≤ 90 DNI (pobyt krótki : np.  turystyka, sprawy służbowe,  odwiedziny u rodziny)

  WIZA KRAJOWA w przypadku POBYTU > 90 DNI (dłuższy pobyt: np. studia, praca)

  NIEZALEŻNIE OD LICZBY PAŃSTW STREFY SCHENGEN, KTÓRE ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO ODWIEDZIĆ

   

   

   

  Osoby ubiegające się o wizę proszone są o osobiste stawienie się w Wydziale konsularnym wraz z następującymi dokumentami:

  - paszport, którego ważność przekracza o co najmniej 3 miesiące datę ważności wizy, której dotyczy wniosek

  - dowód tożsamości

  - potwierdzenie rezerwacji biletu powrotnego z ustalonymi datami,

  - rezerwację hotelu

  - świadectwo zatrudnienia

  - wyciągi z konta (3 ostatnie miesiące)

  - 2 aktualne zdjęcia (3,5 x 4,5 cm) przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, na jednolitym, jasnym tle (POBIERZ SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE)

  - wniosek o wydanie wizy – wydrukowany po wypełnieniu w systemie e-konsulat.

  - ubezpieczenie społeczne,

  - ubezpieczenie podróżne (AXA ,Mondial Assistance, ISSAF etc.),

  N.B.
  Począwszy od 1-szego lutego 2009, dla ubiegających się o wizę Schengen wprowadzono obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, które musi zawierać następujące pozycje :
  ubezpieczenie ma pokrywać wydatki związane z:
  - transportem medycznym (karetką pogotowia ratunkowego, samolotem sanitarnym),
  - potrzebą pilnej
  pomocy medycznej, nagłego leczenia szpitalnego za granicą  o minimalnej kwocie ubezpieczenia 30.000 euro,
  - przewiezieniem ubezpieczonego do Maroka.

  Prosimy również o dostarczenie następujących dokumentów, w zależności od rodzaju wizy:

  pracownicy: świadectwo zatrudnienia, zaświadczenie o urlopie i potwierdzona fotokopia wykazu płaconych składek na ubezpieczenie rodzinne oraz zaświadczenie o odprowadzanych do ZUS (ubezpieczalni) składakach z ostatniego miesiąca;

  uczniowie i studenci: zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;

  urzędnicy: decyzja o urlopie;

  sportowcy: zaświadczenie od marokańskiej organizacji sportowej oraz zaproszenie polskiej federacji sportu;

  handlowcy i osoby wykonujące wolne zawody: potwierdzoną fotokopię wpisu do rejestru handlowego oraz karty zawodowej;

  osoby zaproszone : oryginalny dokument zaproszenia zarejestrowany w polskim urzędzie wojewódzkim;

  przedsiębiorcy i handlowcy posiadający lub poszukujący partnerów gospodarczych : zaproszenie od polskiego przedsiębiorstwa i zlecenie podróży służbowej.

  Osoby podróżujące samochodem : dowód rejestracyjny oraz Zieloną Kartę (Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy) wraz z fotokopią.

  Prosimy o przedłożenie wszystkich dokumentów we francuskiej wersji językowej wraz z fotokopiami.

  Niekompletna dokumentacja zostanie odrzucona.

  Opłaty za rozpatrzenie podania wizowego: 

  Visa Schengen

  665 dirhamów

  Wszystkie opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę należy uiszczać gotówką w kasie wydziału konsularnego ds. wiz. Nie przyjmujemy czeków i kart płatniczych.

  * opłata za wniosek o wizę dla współmałżonka obywatela polskiego ("Conjoint de Polonais") nie jest pobierana.

  Uregulowanie opłaty konsularnej stanowi warunek konieczny do rozpatrzenia wniosku o wizę.  Opłata nie zostanie zwrócona, nawet w przypadku decyzji o nieprzyznaniu wizy.

  Zgodnie z prawem, Polskie Służby Graniczne mogą odmówić przekroczenia granicy osobie posiadającej polską wizę, jeśli nie posiada ona wystarczających środków finansowych :

  Rodzaj wizy

  Osoby nieletnie do 16-ego roku życia

  Osoby dorosłe

  pobytowa

  15 Euro/dzień,

  całość minimum 250 Euro/miesiąc

  35 Euro/dzień,

  całość minimum 350 Euro/miesiąc

  tranzytowa

  15 Euro/dzień

  30 Euro/dzień

   

  Czas oczekiwania na wizę wynosi 15 dni od dnia złożenia wniosku. W niektórych przypadkach procedura może trwać dłużej.

  W przypadku wątpliwości, wiza nie zostanie przyznana. Wątpliwości nie tłumaczymy na korzyść składającego wniosek, dlatego prosimy o nieskładanie wniosku, jeśli Państwa sytuacja osobista lub finansowa nie jest wystarczająca stabilna, aby przekonać urzędnika wydziału konsularnego o prawdziwości deklarowanych motywów Państwa wyjazdu.

  Posługiwanie się fałszywymi dokumentami to przestępstwo i w myśl prawa marokańskiego prowadzi do wszczęcia postępowania karnego.  

   

   

   

   

   

  Tagi: wizy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: