close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • NADAWANIE NUMERU PESEL

 • Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest to symbol cyfrowy, przyznawany w Polsce indywidualnym osobom. Numer ten składa się zawsze z 11 cyfr. Jest niezbędny przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego (w Polsce) lub o wydanie paszportu (w Polsce lub zagranicą).
   

  Nadanie numeru PESEL

   

  Osoby nie posiadające numeru PESEL muszą co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o paszport wystąpić o nadanie numeru PESEL.

   

  Konsul nadaje numer PESEL do paszportu bezpłatnie (uwaga: nadanie numeru PESEL przez konsula w innych sprawach niż sprawa wydania paszportu w konsulacie jest odpłatne i odbywa się w innym trybie). 

   

  Osoby, które nie posiadają tego numeru lub nie mają pewności, czy numer ten był im nadany, są proszone w celu jego nadania o dołączenie do kwestionariusza paszportowego:

   

  - odpisu polskiego aktu urodzenia (nie na druku międzynarodowym/wielojęzycznym)

  - odpisu polskiego aktu małżeństwa (wymóg przedłożenia aktu małżeństwa dotyczy osób, które zawierały związek małżeński w Polsce lub zagranicą - w przypadku osób, które zawarły związek małżeński zagranicą, konieczna jest rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa w USC w Polsce)

  Wniosek o nadanie numeru PESEL (PDF)

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego. Dotyczy to również dzieci urodzonych za granicą. Wniosek o umiejscowienie (transkrybowanie) aktu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego można złożyć za pośrednictwem konsulatu.

  Nie należy w tej sprawie zwracać się do organów gmin w Polsce, gdyż jedynym właściwym  organem do wystąpienia o nadanie numeru PESEL do sprawy paszportowej jest konsul.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: