close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • LEGALIZACJA DOKUMENTOW

 • Od dnia 14 sierpnia 2016 r. Wszystkie polskie dokumenty przeznaczone do przedłożenia władzom marokańskim podlegają procedurze legalizacji na poziomie biura legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, a nie jak dotychczas poprzez urzędy konsularne.

  Z dniem 14 sierpnia 2016 r. Królestwo Maroka dołączyło do konwencji haskiej o „Apostille”. Niniejsza konwencja ma na celu uproszczenie i ułatwienie procedury legalizacji krajowych dokumentów urzędowych, które mają być przedłożone zagranicznym władzom, oraz zagranicznych dokumentów urzędowych, które mają obowiązywać w Maroku, poprzez skrócenie tradycyjnego procesu legalizacji do jednego etapu tzw. „Apostille”.

  Więcej nt. "Apostille" i legalizacji dokumentów w Polsce 

   

   

  Maroko (dla dokumentów marokańskich) wyznaczyło dwa organy właściwe do wydawania Apostille:

   

  1. Dla dokumentów prawnych:
   1. Prokurator Generalny Króla przy Trybunale Kasacyjnym lub osoba przez niego oddelegowana w tym celu, w przypadku dokumentów pochodzących od organu lub urzędnika podległego temu Trybunałowi.
   2. Prokuratorzy Króla przy Trybunale Pierwszej Instancji lub osoby przez nich oddelegowane w tym celu, w przypadku dokumentów pochodzących od organu lub urzędnika podległego Trybunałowi Królestwa, włącznie z dokumentami pochodzącymi  od Sekretarzy Sądowych, Prokuratury Generalnej, lub urzędników dokonujących doręczeń ("huissiers de justice"), jak również w przypadku aktów notarialnych.
   3. Sekretarz Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości i Swobód lub osoby przez niego oddelegowane w tym celu w przypadku dokumentów pochodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości i Swobód.

     

  2. Dla dokumentów administracyjnych

  Władze miejscowe na poziomie prefektur i prowincji podlegające
  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, odnośnie dokumentów pochodzących od różnych władz administracyjnych, w tym wszelkich dokumentów pochodzących od władz administracyjnych, administracji publicznej i półpublicznej oraz władz lokalnych
  (tj.: zaświadczenia administracyjne, zaświadczenia szkolne, dyplomy, dokumenty stanu cywilnego, powiadomienia o należności podatkowej etc.), jak również dokumenty podpisane przez organy rejestrujące lub z uwierzytelnionym podpisem przez odpowiednie władze administracji publicznej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: