close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • Rabat, 15/03/2019

  Załączniki do

  do Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych przez placówki zagraniczne

  Załącznik nr 1

  AMBASADA RP W RABACIE

   

  Zamawiający

   

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019

   

   

  Rodzaj zamówienia

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

   

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania

  (kwartał)

  dostawy

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  usługi

  2.

  Prace projektowe oraz nadzór nad wykonaniem inwestycji:

  Z wolnej ręki

  10.425,- EUR

  I kwartał

   

   

  „ Przebudowa budynku Ambasady RP w Maroku - modernizacja wejść do urzędu oraz sekcji konsularnej oraz wjazdu dla samochodów służbowych oraz okien

   

   

   

   

  roboty budowlane

  3.

  „ Przebudowa budynku Ambasady RP w Maroku - modernizacja wejść do urzędu oraz sekcji konsularnej oraz wjazdu dla samochodów służbowych oraz okien

   

  Z wolnej ręki

  131.168,- EUR

  IV kwartał

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: