close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Adres:

  AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W RABACIE

  Ambasada RP w Rabacie

  23, av. Oqbah
  B.P. 425

  10 090 Rabat

  MAROC

  Numery Kontaktowe

  tel.: +212 537 77 11 73
  tel.: +212 537 77 17 91
  fax: +212 537 77 53 20

   

  Adres e-mail

  rabat.konsulat@msz.gov.pl

   

   UWAGA! Termin wizyty należy zarezerwować na www.e-konsulat.gov.pl

   

  Numer telefonu konsula dyżurnego

   

   W pilnych sprawach takich jak: wypadki, napady, kradzieże czy zagubienie paszportu prosimy dzwonić pod interwencyjny nr telefonu:

  tel.: +212 672 41 99 33 (telefon czynny całą dobę) lub pisać na adres rabat.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

  Mapa dojazdu

   

   Dni i godziny przyjęć interesantów:

   

  Poniedziałki, środy i piątki : SPRAWY WIZOWE 

  9:00-9:30 Odbiór decyzji

  09:30 - 14:30 Składanie wniosków o wydanie wiz « C » i « D »

   UWAGA! Termin wizyty należy zarezerwować na www.e-konsulat.gov.pl.

  14:30 - 15:00 Składanie dodatkowych dokumentów uzupełniających, odwołania od decyzji o odmowie wydania wizy,

   

  Wtorki : SPRAWY PASZPORTOWE, PRAWNO-NOTARIALNE, TŁUMACZENIA, itp. 10:00 - 13:00

   

  Uprzejmie informujemy o zmienionych godzinach przyjęć podczas miesiąca Ramadan. O szczegóły proszę się dowiadywać telefonicznie.

  DNI, KIEDY URZĄD JEST ZAMKNIĘTY

   

  święta polskie i marokańskie w 2017 r. przypadające w tygodniu

  konsulat będzie zamknięty w dniach:

   6 stycznia 2017 (Święto Trzech Króli)

   6 stycznia

   11 stycznia Manifest Niepodległosci świeto miejscowe

  11

   17 kwietnia 2017 (Święta Wielkiej Nocy)

   17 kwietnia

   1 maja 2017 (Święto Pracy)

   3 maja 2017 (Święto Narodowe Trzeciego Maja)

   1 -3 maja

   15 czerwca 2017 (Boże Ciało)

   15-16  czerwca

   26-27 czerwca 2017 (Aid el-Fitr)*

   26-27 czerwca

   30 lipca 2017 (Święto Tronu)

   30 lipca

   15 sierpnia 2017 (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny        

   oraz Dzień Wojska Polskiego)

   14-15 sierpnia

   21 sierpnia ( urodziny Króla)

  21 sierpnia

   1-2 września 2017 (Aid El-Adha)*

   1 września

   22 września 2017 (Nowy Rok Muzułmański)*

   22 września

   1 listopada 2017 (Uroczystość Wszystkich Świętych)

   1 listopada

   1 grudnia 2017 (Mouled)*

   1 grudnia

   25-26 grudnia 2017 (Święta Bożego Narodzenia)

   25-26 grudnia

   

  27 mai - 24 czerwca 2017 (Ramadan)* - skrócone godziny pracy urzędu

  * Muzułmańskie święta religijne są ruchome, uzależnione od kalendarza księżycowego, dlatego też podane wyżej daty wymagają wcześniejszego potwierdzenia.

  Termin wizyty należy zarezerwować telefonicznie (05 37 77 11 73 / 05 37 77 17 91) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (rabat.konsulat@msz.gov.pl, rabat.sekretariat@msz.gov.pl) 

   

                                     Sprawy wizowe czy związane z zawarciem związku małżeńskiego

  NIE SĄ TRAKTOWANE JAKO PILNE

  informacje w tych sprawach udzielane są telefonicznie

  w godzinach urzędowania (czasu lokalnego)

  lub mailowo (adresy podane powyżej)

   

   

  Kompetencja terytorialna

   

  Zgodnie z decyzją nr 40  Ministra MSZ z dnia 28 marca 2017

   

  Okręg konsularny Ambasady RP w Rabacie obejmuje Królestwo Maroka, Islamską Republikę Mauretanii, oraz prowadzi postępowania w sprawach wizowych w stosunku do: Republiki Senegalu, Republiki Zielonego Przylądka, Gambii, Gwinei-Bissau.

   

   

  Konsulowie honorowi

   

  Konsulat w Casablance

  Konsul Honorowy: pan Wasseem KABBARA

  (angielski, francuski)

  Adres:

  65 Boulevard la Corniche,

  Résidence Le yacht, 

  Imm A, 7e étage, Apt 179

  Casablanca -Maroko

  GSM.: +212 (0)6 73 40 86 86 

   E-mail : wasseem@kabbara.com

   


  Konsulat w Agadirze

  Konsul Honorowy: pan Said DOR

  (francuski, arabski)

  Adres:

  Imm. Mayouhal, Av. Hassan II

  Agadir, Maroko

  GSM:  +212 661 14 46 69

  tel.: +212 528 84 37 81

  E-mail : dorsaid@gmail.com


  Konsulat w Nawakszut

  Konsul Honorowy: pan El Khalil OULD OUMAR

  Adres:

  Ilot V, n° 33 Sud
  BP 6579
  Nouakchott, Mauritanie

  Tel: +222 (4524) 11 09

  Tel: +222 (4524) 11 08

  Fax: +222 (4529) 20 60

  E-mail : ouldoumar@gmail.com

   

  Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

   

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:

  czy zbiór istnieje,

  od kiedy dane są przetwarzane,

  jakie jest źródło pozyskania danych,

  w jaki sposób dane są udostępniane,

  jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres:

   

  Ambasada RP w Rabacie

  Referat Konsularny

  23, av. Oqbah
  B.P. 425

  10 090 Rabat

  MAROC

   

  Wniosek powinien zawierać:  

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  3. obywatelstwo;

  4. datę i miejsce urodzenia;

  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

   

  Prawo do informacji przetwarzanych w SIS i VIS

   

  • Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

    

   PRAWO DO INFORMACJI

   Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

   czy zbiór istnieje,

   od kiedy dane są przetwarzane,

   jakie jest źródło pozyskania danych,

   w jaki sposób dane są udostępniane,

   jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

   w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

    Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

    

   W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres: 

   Centralny Organ Techniczny KSI
   Komenda Główna Policji
   Puławska 148/150
   02-624 Warszawa

   Polska

    

   Wniosek powinien zawierać:    

   imię i nazwisko składającego wniosek;

   numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

   obywatelstwo;

   datę i miejsce urodzenia;

   miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

   przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

   podpis osoby składającej wniosek.

    

   W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

    

   Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

    

   Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

    pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

   pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

   pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

    

   Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

    

    

   ODMOWA UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH

    W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

    ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

   zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

   zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

   istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.        

     

   PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH, ŻĄDANIE WSTRZYMANIA ICH PRZETWARZANIA LUB ICH USUNIĘCIA

    Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

    

   PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

   Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

    

   Adres do korespondencji:

   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

   Polska

   e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

   http://www.giodo.gov.pl

    

   AKTY PRAWNE

   Konwencja Wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu Schengen z dnia
   14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. U.E. L 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.)

   Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.)

   Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006r.)

   Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.)

   Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 z 27.01.2010 r.)

   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

   Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1203 z późn. zm.)

   System Informacyjny Schengen. Przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: