close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • 22 września 2017

  Podczas pobytu w nowym Jorku, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ministrowie rozmawiali o możliwościach rozwoju relacji dwustronnych.

   

  Minister Witold Waszczykowski w poniedziałek  18 września wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym reformie ONZ, organizowanym przez Stany Zjednoczone przy okazji 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska razem z innymi państwami członkowskimi ONZ przystąpiła do wspólnej deklaracji politycznej ws. poparcia dla reformy Organizacji.

  Na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Minister spotkał się przedstawicielami wielu państw, w tym z Ministrem Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Królestwa Maroka Nasserem Bouritą.

  MWW podziękował za poparcie Maroka dla kandydatury Polski do RB ONZ. Wyraził nadzieję na dalszą współpracę z Marokiem w odniesieniu do problematyki ONZ, w tym podczas zasiadania Polski w RB ONZ. MWW poinformował o kandydaturze Łodzi do organizacji Expo 2022 i poprosił o poparcie Maroka dla tej kandydatury. Podkreślił znaczenie współpracy z Marokiem w kontekście bezpieczeństwa regionalnego.

   

  MNB podkreślił dobre relacje z Polską i odniósł się do zaplanowanych na 2 października br. konsultacji politycznych Polski i Maroka na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Wskazał na potencjał rozwoju stosunków dwustronnych m.in. w obszarze turystyki i współpracy gospodarczej. Maroko w ostatnim czasie podejmuje działania na rzecz dywersyfikacji partnerstw poza obszarem Morza Śródziemnego. Pogratulował Polsce wyboru na niestałego członka RB ONZ. Podkreślił znaczenie problematyki afrykańskiej na agendzie prac RB ONZ.

  MNB odniósł się do umowy o rolnictwie zawartej między Unią Europejską i Marokiem. W tym kontekście poprosił o wsparcie Maroka w negocjacji umowy.

  Na zakończenie rozmowy MWW przekazał MNB zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. W odpowiedzi MNB również zaprosił MWW do odbycia wizyty w Maroku.

   

   

  DSC_8553
  DSC_8565
  DSC_8569

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: